خدمات

به جهت فراهم آوردن سرویس های لازم به جهت راه اندازی خدمات بخش های مختلف صنایع اعم از نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع مرتبط به معدن و انرژی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، دریایی و کشتیرانی، هواپیمایی و ریلی، مخابرات روستایی و راه دور و بسیاری از صنایع دیگر که برای بقای تجارت و کار نیاز به ابزارهای ارتباطی گوناگون دارند، ایکاست خدمات و سرویس های ارزش افزوده ی زیر را به آنان پیشنهاد می دهد:

همچنین شرکت ایکاست خدمات مشاوره ای، پشتیبانی و نصب خود را جهت راه اندازی و نصب تجهیزات مرتبط با ماهواره را با اعزام متخصصان در این حوزه برای طراحی اولیه ی سرویس مورد نظر مشتری به همراه برپایی آنتن، کابل کشی، تست اولیه و  غیره را پیشنهاد می دهد. سپس با داشتن شبکه ای خدمات پشتیبانی بعد از فروش سیستم، به مشکلات، قطعی ها وخرابی های سیتسم مخابراتی ماهواره ای رسیدگی می کند. مجموعه ای از خدمات پیش و پس از فروش ایکاست به شرح زیر است:

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897