شکایات ، پیشنهادات و انتقادات

بازدید کننده گرامی،

شما می توانید شکایات، انتقادات و پیشنهادات خود را از دو روش با ما در میان بگذارید:

تکمیل فرم زیر یا تماس با شماره تلفن 75229229، روابط عمومی

توجه داشته باشید IP شما جهت بررسی های فنی ذخیره شده و اطلاعات ارسالی شما، بر اساس زمان ثبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897