آنتن های Auto Deploy

آنتن های Auto Deploy که در کاربردهای فوریتی و بحرانی بر روی خودروهای سیار نصب می شوند قابلیت برپایی و تنظیم آنتن بشقابی بر روی ماهواره ی از پیش تنظیم شده را دارند. این آنتن ها با داشتن سیستم های موقعیت یاب ماهواره ای و موتورهای کامل کنترل شده به صورت خودکار توسط بخش کنترل آنتن ACU با دریافت دستور از سمت کاربر، از حالت بسته به حالت باز شده تبدیل شده و به صورت دقیق بر روی ماهواره ی مورد نظر تنظیم می شوند.

استفاده از آنتن های Auto Deploy شرکت های بزرگ تولید کننده ی این مدل آنتن ها مانند iNetVu، Winegard و AVL Technologies در پروژه های مختلفی در زمینه های خودروهای بحران، SNG، خودروهای ارتباط فوری و موقتی، این امکان را برای ایکاست فراهم آورده است تا با بهترین کیفیت عمل تجهیز و نصب پروژه هایی که این آنتن ها نقش اساسی در بخش ارتباطی سیستم دارد را فراهم  آورد.

شرکت اشتادپارس یکی از تولید کنندگان بزرگ آنتن های Auto Deploy در ایران دارای محصولاتی در این حوزه می باشد که کیفیت آنتن های تولید شده دارای سابقه ی طولانی مدت و کاملا تایید شده در صنعت می باشد. شرکت ایکاست به عنوان شرکت همکار اشتادپارس شرایط طراحی شبکه های همراه با آنتن Auto Deploy، نصب و راه اندازی کامل این سری تجهیزات را با داشتن سابقه ی اجرا و قرار دادن آنتن های Auto Deploy در پروژه های بزرگ نفتی و بحرانی را دارد.

auto

جهت دریافت مشخصات فنی و همچنین مشاوره ی رایگان در این زمینه می توانید  از طریق صفحه ی ارتباط با ما با ما در ارتباط باشید.

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897