بانک ها و موسسات مالی

ارتباطات ماهواره ای ویژه بانک و موسسات مالی و اعتباری جزو مهمترین خدمات و سرویس های ایکاست می باشد. ضعف­ های متعدد زیرساخت ­های مخابراتی و قطعی ­های مکرر ارتباطات زمینی منجر به این شد که بانک ­ها و موسسات مالی که اعتبار کسب­ وکار و خدمات مالی آنها به برقرار بودن ارتباط بین شعب با مرکز داده ها می ­باشد، به فکر فراهم نمودن ارتباطات پشتیبان سیستم­ های Core-Banking افتاده  تا به اصلی­ ترین و بزرگترین استفاده کنندگان از سرویس­ ها و خدمات ارتباطات ماهواره­ ای VSAT گردند. بدیهی است در صورت فقدان چنین ارتباطاتی در سطح کشور، صنعت بانکداری با این سرعت چشمگیر پیشرفت  نمی ­کرد و استفاده از انواع سرویس­ های اینترنتی و موبایلی نهادینه نمی­ شد.

banking

در این ارتباط، شرکت ایکاست آماده اجرای خدمات تخصصی زیر به همراه پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش را با کلیه­ ی بانک­ ها و موسسات مالی و اعتباری را دارد.

  • banking-1شبکه­ های اختصاصی: ارتباط همه­ ی شعبه­ های یک موسسه و یا بانک با وجود قرار گرفتن در نقاط جغرافیایی دور و گسترده بر روی بستر شبکه ­ای کاملا اختصاصی و مدیریت شده.
  • آنتن ­های Auto Deploy: تجهیزات آنتنی برای وسایل­ های نیمه سیار مناسب برای خودروهای بحران و یا ATM های متحرک و موقتی.
  • مخابرات M2M و تجهیزات ردیابی: نصب و راه اندازی تجهیزات ردیابی ماهواره­ ای قابل نصب بر روی خودروها و وسایل قیمتی متحرک.
عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897