• Thorleif Astrup Hallund

  در دنیای امروز، جایی که رویدادهای جهانی اخیر بر غیرقابل پیش‌بینی بودن حوادث تأکید می‌کنند، ماهواره‌ها به عنوان یک پشتیبان قابل اعتماد برای زیرساخت‌های ارتباطی حیاتی ما عمل می‌کنند. آنها در صورت بروز اختلالات عمده ای که می تواند بر جنبه های اساسی زندگی ما مانند تراکنش های مالی، تجارت، ارتباطات، رسانه ها، امنیت و توزیع قدرت تأثیر بگذارد، از ما محافظت می کنند.

  برای دولت‌های سراسر جهان، نیاز به ماهواره‌ها باید کاملاً واضح باشد: هر کشوری باید توانایی خود را برای انطباق، استقرار و کنترل زیرساخت‌های ارتباطی حیاتی خود تحت هر شرایط قابل تاملی تقویت کند - خواه درگیری‌های بین‌المللی، تغییرات آب و هوایی، زلزله یا چیزهای دیگر. آینده در انتظار ماست.

  ادامه مطلب


 • بخــش منــابع انســانی برخــی از حیــاتی ترین نقشهــا را در هــر ســازمانی، از یــافتن منــابع نامزدهــا و اســتخدام اســتعدادهاي برتــر تــا اســتفاده از دادههــا و تجزیــه و تحلیل هــا بــراي تصــمیم گیري هاي کلیــدي کســب و کار، ایفــا می کنـد. در طـول چنـد دهـه گذشـته، نقـش منـابع انسـانی در راسـتاي پیشـرفت تکنولـوژي و تغییـرات قابـل توجـه در دنیاي کار، به شدت تکامل یافته و همچنان در حال تغییر است.
  بنـابراین، نقشهـا و مســئولیت هاي کلیـدي منـابع انســانی کـه امـروزه تیم هــاي منـابع انسـانی بــر عهـده می گیرنــد،چیست و چگونه ارزش افزوده و به موفقیت کسب وکار کمک می کنند؟ بیایید نگاه دقیق تري بیندازیم.

  ادامه مطلب

 •  MARISA TORRIERI

  حفاری در آب های عمیق اغلب یک عملیات 10 میلیون دلاری در روز است که برای ماموریت حیاتی است. اگر سیگنال قطع شود و مهندس دکل نفتی نتواند ماشین آلات خود را بیش از چند ثانیه ردیابی کند، مجبور است عملیات را خاموش کند یا ایمنی خدمه خود را به خطر بیندازد. ایمنی یک اولویت است اما این هزینه زیادی دارد. با توجه به اهمیت داشتن ارتباط در بخش های عملیاتی، بیشتر فعالان صنایع نفت، گاز و سایر صنایع برای خدمات اینترنت پرسرعت به ماهواره ها متکی هستند. با این حال، در حالی که ماهواره به طور سنتی به عنوان یک پشتیبان برای فیبر در نظر گرفته شده است، نقش آن در حال تبدیل شدن به اولین بستر ارتباطی است.

  ادامه مطلب

 • Rachel Jewett

  SpaceX سرویس مستقیم به تلفن (Direct to Cell) را هدف قرار داده است که پیام‌های متنی با منظومه های ماهواره ای استارلینک را در سال 2024 و خدمات صوتی و داده و IoT را تا سال 2025 امکان‌پذیر می‌کند. SpaceX وب‌سایت استارلینک را با صفحه جدیدی با تمرکز بر سرویس مستقیم به تلفن به‌روزرسانی کرد.

  ایلان ماسک، مهندس ارشد اسپیس ایکس، قبلاً هدف قرار داده بود که استارلینک در اواخر سال 2023 وارد سرویس بتا برای انتقال مستقیم به تلفن با T-Mobile شود .

  ادامه مطلب

 • اگر تا به حال با کشتی کروز، هواپیما یا با استفاده از نقشه آنلاین سفر کرده‌اید، ممکن است آگاهانه از خدمات ماهواره‌ای بهره‌مند شده باشید. اما ماهواره‌ها از راه‌هایی که ممکن است به مراتب کمتر آشکار باشد، از امکان حمل کالا تا کنترل ترافیک هوایی، جزئی از زندگی روزمره هستند و ممکن است کاملا از کارهای فنی که در پشت صحنه انجام می‌شود بی‌اطلاع باشید.

  ارتباطات ماهواره‌ای پیچیده هستند و بر آنچه به عنوان طیف فرکانس رادیوی "RF" شناخته می‌شود، متکی هستند. این طیف به بسیاری از باندهای فرکانسی مختلف تقسیم می‌شود که انتخاب باند بستگی به عوامل زیادی دارد. آنالیسا لاکونو مهندس ارشد آنتن RF (فرکانس رادیویی)، بیشتر توضیح می‌دهد.

  "فرکانس" به چه معناست؟

  مطالعه بیشتر

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897