مشاوره و طراحی

مخابرات ماهواره ­ای شاخه ­ی تخصصی از مجموعه­ ی صنعت مخابرات را تشکیل می ­دهد که به دلیل گستردگی و تنوع راهکار های ارتباطی در آن نیاز به جامع بودن دانش فنی و تخصصی بالایی در این حوزه احساس می­ شود. پیچیدگی های صنعت مخابرات ماهواره با وجود پیشرفت های زیادی که صورت گرفته است، روز به روز با تعریف سرویس­ ها و تکنیک­ های جدید ارتباطی افزوده می شود.

برای تعیین راهکارهای موجود ایکاست جهت اجرای آن در صنعت های مختلف و در شرایط مختلف، لازم است که ابتدا با فهم کامل صورت مسئله مشتری، اقدام به تعیین کامل نحوه ی اجرای پروژه به همراه انتخاب تجهیزات و فناوری های استفاده شده در آن می شود. در لیست زیر برخی از  زمینه های خدمات مشاوره ای ایکاست درج شده است:

  • اینترنت و شبکه
  • امنیت در ارتباطات ماهواره ای و پدافند غیر عامل
  • شبکه های مخابراتی بر روی کشتی ها و سکوهای شناور
  • آنتن های SOTM/COTM
  • تلفیق ارتباطات زمینی، مخابرات ماهواره ای

bill-Using-Support-Service-Guide

جهت ارائه ی مشاوره رایگان برای راه حل های شبکه های ماهواره ای خود با ایکاست، از طریق صفحه ی ارتباط با ما در تماس باشید.

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897