نگهداری و پشتیبانی

به دلیل نقش حساس ماهواره در راه‌اندازی شبکه های با مقیاس وسیع و کاربرد آن در پیش بردن تجارت ها و عملیات های قابل اهمیت در شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ، همواره نگه داری شبکه های ماهواره ای در فرآیندهای عملیاتی سازمان ها و شرکت ها نقش تعیین کننده ای داشته است. منظور از نگه داری و پشتیبانی شبکه، هرگونه خدماتی که بعد از نصب و راه‌اندازی شبکه توسط ایکاست برای نگه داری، تعمیر و تعویض تجهیزات ماهواره ای و شبکه ای و همچنین کنترل و نظارت به روز و زنده ی پارمترهای حیاتی شبکه به طوریکه قعطی در آن رخ ندهد، می باشد.

ایکاست مبنای مدیریت پروژه های VSAT را بر مبنای PMBOK صورت می دهد وهمچنین بر طبق استاندار ITIL،مدیریت خدمات پشتیبانی مشتریان را انجام می دهد.

بر این اساس ایکاست برای مشتریان خود قبل از انعقاد قرارداد، توافقنامه ی سطح سرویس (SLA) در درجه و سطح های مختلف را به مشتریان خود ارائه کرده و خود را الزام به رعایت آن می کند. در جدول زیر سطوح مختلف خدمات نگه داری و پشتیبانی نشان داده شده است.

سطح برنزی:

پشتیبانی در ساعات اداری و روزهای کاری هفته ارائه می گردد که رایگان می باشد.

سطح نقره ای:

پشتیبانی 24 ساعته در کل روزهای سال از طریق تماس تلفنی، فاکس، ایمیل، ارسال Trouble Ticketو پر کردن آنلاین فرم گزارش خرابی می باشد.

سطح طلایی:

پشتیبانی 24 ساعته در کل روزهای سال از طریق تماس تلفنی، فاکس، ایمیل، ارسال Trouble Ticketو پر کردن آنلاین فرم گزارش خرابی می باشد. در صورت نیاز و زمانیکه رفع مشکل از راه دور توسط بخش پشتیبانی میسر نبوده یا طولانی باشد اقدام به اعزام کارشناس به محل سایت مشترک جهت رفع مشکل می گردد.

سطح پلاتینیوم:

پشتیبانی 24 ساعته در کل روزهای سال از طریق تماس تلفنی، فاکس، ایمیل، ارسال Trouble Ticketو پر کردن آنلاین فرم گزارش خرابی می باشد. در صورت نیاز و زمانیکه رفع مشکل از راه دور توسط بخش پشتیبانی میسر نبوده یا طولانی باشد اقدام به اعزام کارشناس به محل سایت مشترک جهت رفع مشکل می گردد. کلیه هزینه های اعزام کارشناس به هر تعداد در طول مدت قرارداد بر عهده این شرکت می باشد. در این سطح از پشتیبانی بابت نصب و راه‌اندازی تجهیزات و یا جابجایی سایت هزینه ای دریافت نمی شود. همچنین هزینه های مربوط به آبونمان پروانه خدمات ارتباطات ماهواره ای صادر شده توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی با هر نرخی که محاسبه شود نیز توسط این شرکت پرداخت می گردد.

برای دریافت جزئیات کامل از معیارها و پارامترهای مختلف سطح توافق خدمات که توسط سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی تنظیم شده است، به این فایل مراجعه فرمایید.

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897