پوشش ماهواره ای ما

ماهواره های مخابراتی که در مدار زمین آهنگ قرار گرفته اند محدوده ای از کره ی زمین را پوشش می دهند که برای هر کدام، پوشش ویژه ی مربوط به خود را دارند. ایکاست با داشتن شراکت با اپراتورهای بزرگ ماهواره ای توانسته است پوشش ماهواره ای خود را گسترده کند که منجر به افزایش کیفیت خدمات، اطمینان و حضور در بازارهای وسیع­تری می شود. این شرکت دارای پهنای باند اختصاصی در ماهواره های زیر با پوشش مخابراتی نشان داده شده در زیر می باشد که مرزهای کشور ایران را به طور کامل و مناطقی از خاورمیانه و اروپا را نیز پوشش می دهد.

Badr-5:

                                         

Eutelsat 70B:

                           cov2

NSS-6:

                          cov3-1024x763

NSS-12:

                         cov4-1024x763

 APSTAR-7:

                           APSTAR-7-Ku-BandMENA

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897