آدرس و تلفنهای تماس

آدرس دفتر مرکزی

            سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی(پویش سابق)، نبش کوچه 36، پلاک 15 (ساختمان صبا)،طبقه سوم، واحد 8

تلفن‌های تماس
+98 21 75229000, +98 21 75229229 , +98 21 22360716
دورنگار
+98 21 75229239 , +98 21 22386895
NOC
+98 21 75229120-22 , +98 21 22361629
کدپستی
1981863694

 

 

 

پست الکترونیک

روابط عمومی
info
مدیرعامل ceo
معاونت بازاریابی و فروش
cmo
معاونت فنی cto
معاونت فن آوری اطلاعات
cio
معاونت مالی
cfo
پشتیبانی
support

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897