آدرس و تلفنهای تماس

آدرس دفتر مرکزی

            سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی ، پلاک 15 (ساختمان صبا) ، واحد 8

تلفن‌های تماس
+98 21 75229000, +98 21 75229229 , +98 21 22360716
دورنگار
+98 21 75229239 , +98 21 22386895
NOC
+98 21 75229120-22 , +98 21 22361629
کدپستی
1981863694

 

 

 

پست الکترونیک

روابط عمومی
info@icasat.net
مدیرعامل ceo@icasat.net
معاونت بازاریابی و فروش
cmo@icasat.net
معاونت فنی cto@icasat.net
معاونت فن آوری اطلاعات
cio@icasat.net
معاونت مالی
cfo@icasat.net
پشتیبانی
support@icasat.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897