Tag: علایم تب دانگ

  • تب دانگ یک بیماری ویروسی است که توسط گزش پشه آئدس منتقل می شود.این بیماری در کشور های عربی خلیج فارس و در بسیاری از مناطق گرمسیری جهان وجود دارد. در زمان فعالیت پشه و فصول پر باران ، مسافران در خطر بیشتری قرار می گیرند زیرا تکسیر پشه ها بیشتر است.کسانیکه قبلا یک بار به تب دانگ مبتلا شده باشند، احتمال دارد در نوبت بعدی به فرم شدید بیماری مبتلا شوند.

    مطالعه کامل مطلب

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897