کیفیت اینترنت در ایران؛گزارش تحلیلی اختلالها، محدودیتها و سرعت اینترنت در ایران

keyfiyat_internet

وضعیت کیفیت دسترسی به اینترنت آزاد در ایران نسبت به گزارش قبلی در زمستان ۱۴۰۲ ، تفاوت چشم گیری نداشته است؛ نتیجه تداوم سیاست های محدودکننده داخلی و تحریمهای یک جانبه خارجی منجر به این شده که همچنان اینترنت کشور با سه گزاره ی پر اختلال، محدود و کند  توصیف شود. در واقع ایران در شاخصهای کلی کیفیت اینترنت جزو پایینترین رتبه ها در رده بند یهای جهانی قرار دارد؛ وضعیتی که بنا به گفته ی بسیاری از متخصصان و سیاست پژوه های حوزه ی اینترنت، نتیجه ی سیاست گذاری های محدودیت ساز داخلی و تحریم کننده ی یک جانبه ی بین المللی است. به طور کلی تحریمهای فناوری، پابه پای فیلترینگ گسترده ی داخلی روی تجربه ی کاربران در استفاده از اینترنت تاثیر منفی دارد و به شکلی مشابه به همان روشی که کمپانی های بزرگ دنیا کاربران ایرانی را خلاف مقررات بین المللی تحریم می کنند ومجرایی برای شکایت نسبت به این مساله باز نمی گذارند، سیاست گذارهای داخلی هم رفتاری مشابه را تکرار می کنند. به این معنا، آنها هم مقررات داخلیِ محدودیت ساز را بدون ذکر علت و بستری برای اعتراض، در داخل مرزهای کشور بازتولید می کنند!

 دانلود کامل گزارش

برچسب‌ها: , , , ,

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897