دولت های جهانی برای حفاظت از زیرساخت ها و پوشش شکاف های ارتباطی حیاتی از ماهواره ها استفاده می کنند

Thorleif Astrup Hallund

در دنیای امروز، جایی که رویدادهای جهانی اخیر بر غیرقابل پیش‌بینی بودن حوادث تأکید می‌کنند، ماهواره‌ها به عنوان یک پشتیبان قابل اعتماد برای زیرساخت‌های ارتباطی حیاتی ما عمل می‌کنند. آنها در صورت بروز اختلالات عمده ای که می تواند بر جنبه های اساسی زندگی ما مانند تراکنش های مالی، تجارت، ارتباطات، رسانه ها، امنیت و توزیع قدرت تأثیر بگذارد، از ما محافظت می کنند.

برای دولت‌های سراسر جهان، نیاز به ماهواره‌ها باید کاملاً واضح باشد: هر کشوری باید توانایی خود را برای انطباق، استقرار و کنترل زیرساخت‌های ارتباطی حیاتی خود تحت هر شرایط قابل تاملی تقویت کند - خواه درگیری‌های بین‌المللی، تغییرات آب و هوایی، زلزله یا چیزهای دیگر. آینده در انتظار ماست.

ادامه مطلب

برچسب‌ها: , , ,

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897