بر اساس داده‌های ردیابی ماهواره‌ای، ماهواره‌های سوخته Starlink در تابستان افزایش یافته است.

تاریخ خبر: 29/06/1402

داده‌های گردآوری شده توسط satellitemap.space نشان می‌دهد که Starlink (یک مجموعه ماهواره‌ای که توسط شرکت هوافضا SpaceX اداره می شود) 212 ماهواره را در بازه 18 جولای تا 18 سپتامبر از دست داده است.

داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد ماهواره‌های سوخته در طول سه سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است، اما از ماه جولای یک جهش قابل توجه را در این خصوص می‌توان مشاهده کرد.

اینکه این ماهواره‌‍‌ها قرار بود از مدار خارج شوند یا اینکه سوختن آنها در نتیجه یک شکست بوده است، مشخص نیست. (ماهواره‌ها پس از طول عمر مفید خود از مدار خارج می‌شوند، به سمت زمین سقوط می‌کنند و در جو می‌سوزند.) سایبرنیوز برای پیگیری این مورد با اسپیس ایکس تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است.

ادامه خبر

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897