چشم انداز و ماموریت ها

 

vision

 

چشم انداز

پیشرو در ارائه خدمات نوین ارتباطی همتراز با شرکتهای پیشرو در نوآوری

ماموریت 

تسهیل خدمات ارتباطی درجهت  افزایش سطح خدمات اجتماعی

ارزش هاي سازمانی

  • نوآوری و خلاقیت
  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری
  • مشتری مداری و اعتلای ارزش مشتریان
  • کار تیمی و یکپارچگی
  • ارزش افزایی پایدار برای تمامی ذینفعان
  • ارزش آفرینی برای کارکنان به عنوان والاترین سرمایه ­های شرکت
عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897