پشتیبانی

خدمات پشتيبانی شرکت از سوی NOC و به صورت 24x7  ارائه می گردد که علاوه بر سامانه های مديريت و کنترل و مانیتورینگ هاب ماهواره ای، از سامانه های مديريتی اضافه و ويژه ای برای  Trouble Ticketing ، مانیتورینگ و کنترل Zoho استفاده می کند.

همچنین خدمات پشتیبانی ارائه شده همواره مطابق با SLA توافق شده با مشتری ارائه می گردد بدین معنی که بر اساس SLA سطح خدمات پشتیبانی و نگهداری هر مشتری متفاوت است و پایش برقراری خدمات ارتباطات ماهواره ای مطابق با آن سطح توافق شده با مشتری ارائه می گردد. نمونه قرارداد SLA در منوی پشتیبانی وب سایت قابل مشاهده است. قابل ذکر است این قرارداد بر اساس تقاضا و نیازهای خاص مشتریان قابل تغییر می باشد.

شرکت عصر ارتباطات بین الملل پارس کار، با بهره برداری از نرم افزارها و ابزارهای شرکت Zoho Corporation و بومی سازی کلان آنها با بکارگیری آخرین و به روز ترین نسخه برنامه های ارائه شده توسط این شرکت، توانسته است سیستمی جامع و یکپارچه شامل مانیتوریگ، تیکتینگ، مدیریت دانش، مدیریت مشکلات و تغییرات و تمامی روالها و رَویه های موجود در چارچوب ITIL را برای سازمان خود و مشتریانش فراهم سازد.

این سیستم ها در بطور کامل سفارشی شده و به شکل مطلوب بومی سازی گردیده است، به صورتی که مشتریان در مناطق مختلف کشور با استفاده از بخش بندیهای استانی و انتخاب سایتهای مستقر در آن و با استفاده از زبان فارسی، قادر به دریافت سرویس خود در اسرع وقت می باشند.

ICAPANEL Snapshot

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897