سطوح خدمات نگهداری

Leverage

سطوح پنجگانه پشتیبانی مشترکین

ویژه:

پشتیبانی در سطح ویژه مخصوص مشترکینی است که سطح خاص و تعریف شده ای از پشتیبانی را می خواهند و زمانهای جوابگویی و رفع مشکل سریعتری را طلب می کنند

پلاتینیوم:

پشتیبانی بیست و چهار ساعته در کل روزهای سال از طریق تماس تلفنی، فکس، ایمیل، ارسال Trouble Ticket و پر کردن آنلاین فرم گزارش خرابی می باشد. در صورت نیاز و زمانیکه رفع مشکل از راه دور توسط بخش پشتیبانی میسر نبوده یا طولانی باشد اقدام به اعزام کارشناس به محل سایت مشترک جهت رفع مشکل می گردد. کلیه هزینه های اعزام کارشناس به هر تعداد در طول مدت قرارداد بر عهده این شرکت می باشد. در این سطح از پشتیبانی بابت نصب و راه اندازی تجهیزات و یا جابجایی سایت هزینه ای دریافت نمی شود. همچنین هزینه های مربوط به آبونمان پروانه خدمات ارتباطات ماهواره ای صادر شده توسط سازمان تنظیم مقررات با هر نرخی که محاسبه شود نیز توسط این شرکت پرداخت می گردد.

طلایی:

پشتیبانی بیست و چهار ساعته در کل روزهای سال از طریق تماس تلفنی، فکس، ایمیل، ارسال Trouble Ticket و پر کردن آنلاین فرم گزارش خرابی می باشد. در صورت نیاز و زمانیکه رفع مشکل از راه دور توسط بخش پشتیبانی میسر نبوده یا طولانی باشد اقدام به اعزام کارشناس به محل سایت مشترک جهت رفع مشکل می گردد.

نقره ای:

پشتیبانی بیست و چهار ساعته در کل روزهای سال از طریق تماس تلفنی، فکس، ایمیل، ارسال Trouble Ticket و پر کردن آنلاین فرم گزارش خرابی می باشد.

برنزی:

پشتیبانی در ساعات اداری و روزهای کاری هفته ارائه می گردد که رایگان می باشد

عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2024-2007 ، شماره پروانه 100/70897