برخی مشتریان

دیگر مشتریان

بانک تجارت
شرکت حفاری شمال
بانک صنعت و معدن
استات اویل
صنعتی دریائی صدرا
مهاب قدس
ستاره خلیج فارس
مناطق نفت خیز جنوب
پارسایبرین-گمرک
آب منطقه ای تهران
مدیریت برق خلیج فارس
پارس سایبرین
آب و نیرو
مدیریت تولید برق بیستون
نفتگران CNPCI
معادن زغالسنگ کرمان
تهران افرا
نفت مناطق مرکزی ایران
سروش رسانه
گاما
نفت ایرانول
داده پردازی ایران
پترو نگین جنوب
مهندسان مشاور سازه کارگاه کرمانشاه
پالایش نفت اصغهان
گمرکات آذربایجان غربی
ساختمانی جهانپارس
پیمانکاری عمومی ایران
مایع سازی گاز طبیعی ایران
طراحی و مهندسی صنایع انرژی
توتال
سرمایه گذاری پارسیان
مالی و اعتباری سینا
لرزه نگاری تراث پرشیا
سدید ارتباط
توسعه نیشکر
تولید مواد اولیه داروپخش
برق منطقه ای فارس
صنایع فیض غدیر
اکتشاف نفت
ژئوفیزیک
اکتشافی و استخراجی کیهان
توسعه پترو ایران
مهندسی و حفاری پترو هورتاش
پایانه های صادرات مواد نفتی
پویش برق
مخابرات خراسان رضوی
کارخانجات دسترنج رضابافت
مجتمع فولاد خراسان
تلکامینو
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
نستله ایران
OEID
کنسرسیوم سازه جهانپارس
PTTEP
سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
مهندسی و ساختمانی صنایع نفت
خوارزم ارتباط خاورمیانه
شهر آلومینیوم پویا
استراتوس
سازه پاد
گمرک ایران
صنایع بتن و مس سرچشمه
برق منطقه ای غرب
ارتباطات پرشیا
مدیریت طرحهای صنعتی
نفت خزر
افرانت
هلال احمر
نازگل کرمانشاه
توسعه سیمان جوین
پخش فرآورده های ملی ایران
بانک اقتصاد نوین
پورنام
شید نماگسنر
تولید اتومبیل سایپا
تیام رایان کیش
تحقیقات الکترونیکی فطروسی
استانداری آذربایجان شرقی
پتروشیمی اراک
نقشه برداری کشور
آونگان
نفت فلات قاره
بهار سامانه شرق
عصر ارتباطات بین الملل پارس کار 2022-2007 ، شماره پروانه 100/70897